ข่าวผู้บริหาร


วิดีทัศน์

สารคดี ชุด "เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า" ตอน "หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ"
อัพโหลดเมื่อ 9 ก.ค. 2560
สารคดีชุด "เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า" ตอน "สามัคคี..คือพลัง"
อัพโหลดเมื่อ 9 ก.ค. 2560
สรุปผลการดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ รอบ ๑ ปี
อัพโหลดเมื่อ 9 ก.ค. 2560
สารคดี ชุด "เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า" ตอน "พัฒนา..เพื่อความยั่งยืนของชุมชนตามแนวทางประชารัฐ"
อัพโหลดเมื่อ 9 ก.ค. 2560

ภาพข่าวพัฒนาชุมชน


พัฒนาชุมชนทั่วไทย


หนังสือสั่งการ

เมื่อ :

21 พ.ค. 2561