ข่าวผู้บริหาร


วิดีทัศน์

“พช. กับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ”
อัพโหลดเมื่อ 28 ธ.ค. 2561
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านวังสมบูรณ์ อ วังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
อัพโหลดเมื่อ 28 ธ.ค. 2561
ร่วมสุข ร่วมวิถี ร่วมสมัย กับเรื่องราวแบบไทยๆ ที่น่าประทับใจทุกชุมชน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
อัพโหลดเมื่อ 18 ต.ค. 2561
ไทยยังยื่น OTOP นวัตวิถี “ย้อนอดีต 3 วัฒนธรรม ดินแดนเมืองท่าเหนือ
อัพโหลดเมื่อ 18 ต.ค. 2561

ภาพข่าวพัฒนาชุมชน


พัฒนาชุมชนทั่วไทย


หนังสือสั่งการ

เมื่อ :

21 พ.ค. 2561