ข้อมูลการติดต่อ

กองประชาสัมพันธ์ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร บี) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์: 02-1416325
โทรสาร: 02-1438922
อีเมล์: prcdd@cdd.go.th

ผู้ดูแลระบบ: prcdd@cdd.go.th
โทรศัพท์: 02-1416320