เครือข่ายสื่อมวลชน
 

สถานีโทรทัศน์ชื่อ-นามสกุลหมายเลขโทรศัพท์
TV 7คุณกัญญา ขวัญสกุล02-2720201-10
TV 9คุณฉวีวรรณ ประคองสันติกุล02-2016000
TV 11คุณสุภา เถียวกายะสุวรรณ02-2754926-7

เครือข่ายประชาสัมพันธ์ 4 ภาค