ร่วมเป็น Brand Ambassador ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ร่วมเป็น Brand Ambassador ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

เชิญชวน เจ้าหน้าที่ ผู้นำ กลุ่ม องค์กร และเครือข่าย ร่วมเป็น Brand Ambassador ของกรมการพัฒนาชุมชน ในการสร้างความรับรู้ กระตุ้นการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และของดี พช. เพื่อเสริมรายได้ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน กันเถอะครับ

เขียนเมื่อ: 25 มี.ค. 2562 เวลา น.    โดย: green