กลุ่มมะม่วงแช่อิ่มสัมมาชีพ เชียงใหม่

กลุ่มมะม่วงแช่อิ่มสัมมาชีพ เชียงใหม่

กลุ่มมะม่วงแช่อิ่มสัมมาชีพ บ้านไตรสภาวคาม ม.5 กว่า 70% ประชากรนับถือศาสนาคริสต์ วันนี้ทำมะม่วงแช่อิ่ม กรอบ หวาน อร่อย เหมาะแก่การ เอาไปฝาก จ.เชี่ยงใหม่

เขียนเมื่อ: 2 เม.ย. 2562 เวลา น.    โดย: green