โรคฮีทสโตรกอันตรายถึงตาย หน้าร้อนต้องระวัง!

โรคฮีทสโตรกอันตรายถึงตาย หน้าร้อนต้องระวัง!

โรคฮีทสโตรกอันตรายถึงตาย หน้าร้อนต้องระวัง!

โรคฮีทสโตรกเป็นโรคที่มักเกิดในฤดูร้อน จากสภาพอากาศที่ร้อนจัด ทำให้อุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้น และมีความเสี่ยงต่อการโรคดังกล่าว อีกทั้งยังรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้อีกด้วย ทำให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับโรคนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนควรทำความเข้าใจร่วมกัน สู่การป้องกันและปฏิบัติตนให้เหมาะสม

#กรมการพัฒนาชุมชน #โรคลมแดด #HeatStroke

เขียนเมื่อ: 3 เม.ย. 2562 เวลา น.    โดย: green