พช. พาเที่ยว ชุมชน

พช. พาเที่ยว ชุมชน

พช. พาเที่ยว ชุมชน
คนที่ชอบท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ บ้านต้นไม้ บ้านแม่แมะ ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ มาสักครั้ง...แล้วจะติดใจ
.... แจ่มสุดๆ หนึ่งใน หมู่บ้านโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อ.เชียงดาว

เขียนเมื่อ: 17 พ.ค. 2562 เวลา น.    โดย: green