พช. รณรงค์ส่งเสริมให้ใช้ "ถุงผ้า กระเป๋าผ้า ลดโลกร้อน" ทดแทน ถุงพลาสติก

พช. รณรงค์ส่งเสริมให้ใช้ "ถุงผ้า กระเป๋าผ้า ลดโลกร้อน" ทดแทน ถุงพลาสติก

พช. รณรงค์ส่งเสริมให้ใช้ "ถุงผ้า กระเป๋าผ้า ลดโลกร้อน" ทดแทน ถุงพลาสติก

เขียนเมื่อ: 17 พ.ค. 2562 เวลา น.    โดย: green