ผต. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพชรบุรี

ผต. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพชรบุรี

พัฒนาชุมชนเพชรบุรี วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. นายอาจณรงค์ สัตยพานิช ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ นิเวศและอนุรักษ์ (หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน) บ้านน้อย หมู่ที่ 6 ,บ้านท้ายตลาด หมู่ที่ 4 ตำบลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็น 1ใน3 หมู่บ้านที่ได้รับจัดสรรงบประมาณของกรมการพัฒนาชุมชนในการดำเนินงาน ในการนี้ ดร.กรัณย์ สุทธารมณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ร่วมต้อนรับ

เขียนเมื่อ: 9 ก.พ. 2561 เวลา น.    โดย: green