พัฒนาชุมชนเชียงใหม่ นำล่องท่องเที่ยวชุมชน

พัฒนาชุมชนเชียงใหม่ นำล่องท่องเที่ยวชุมชน

พัฒนาชุมชนเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมทดลองนำเที่ยว ในโครงการโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา OTOP Backstreet Academy จังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนาเชียงใหม่ศิลาดลและชุมชนบ้านดวงดี หมู่ที่ 6 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนางสุรีย์พร รุ่งเรือง พัฒนาการอำเภอดอยสะเก็ด และทีมงานร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ซึ่งในวันนี้ได้เยี่ยมชมจุดเรียนรู้ภูมิปัญญาของบ้านดวงดีที่หลากหลาย อาทิเช่น กราบขอพรพระวัดดวงดี จุดเรียนรู้ทำตุงล้านนา จุดเรียนรู้การเคี่ยนไม้และตีมีด จุดเรียนรู้การจักสานและทำไม้กวาดทางมะพร้าว จุดเรียนรู้ทำลูกประคบสมุนไพรสด และจุดเรียนรู้ทำเครื่องปั้นศิลาดล ณ เชียงใหม่ศิลาดล

เขียนเมื่อ: 13 ก.พ. 2561 เวลา น.    โดย: green