นวัตกรรมใหม่ ใบไม้สีทอง OTOP นราธิวาส

นวัตกรรมใหม่ ใบไม้สีทอง OTOP นราธิวาส

พัฒนาชุมชนนราธิวาส ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการสร้างนวัตกรรมใหม่ ใบไม้สีทอง ของกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยการนำใบไม้สีทอง....ออกนอกกรอบ เน้นการสร้างรูปแบบใหม่ ตอบสนองความต้องการของตลาด สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล...สนับสนุนแนวคิดโดย กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกระบวนการผลิต ได้แก่ 
1. ชุดโต๊ะรับประทานอาหารพื้นใส แสดงการเจริญเติบโตของใบไม้สีทอง
2. นาฬิกา ประกอบฉากด้วยใบไม้สีทอง

เขียนเมื่อ: 13 ก.พ. 2561 เวลา น.    โดย: green