สร้างภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นสู่สากล OTOP Trader 101

สร้างภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นสู่สากล OTOP Trader 101

สร้างภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นสู่สากล OTOP Trader 101
25 ม.ค. 62
นายดิเรก ธรรมฤทธิ์พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด พาคณะผู้ตรวจราชการกรมและผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน เยี่ยมชม ให้กำลังใจ OTOP Trader จังหวัดร้อยเอ็ด 
พร้อมแนะนำการพัฒนาผลิตภัณฑ์และช่องทางขาย 
OTOP Trader มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและพัฒนา สินค้าโอทอปพร้อมทั้งหาช่องทางด้านการตลาดเพื่อช่วยผู้ประกอบการขายสินค้าโอทอปตามสโลแกนที่ว่า "ซื้อสินค้าโอทอปเพียง 1 ชิ้น รายได้กระจายสู่ท้องถิ่นให้มีกินมีใช้หลายครอบครัว"
http://www.101otop.com/index.php
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด 
สถานีข่าว พช. CNS รายงาน

เขียนเมื่อ: 29 ม.ค. 2562 เวลา น.    โดย: green