พช.พะเยา ร่วมกิจกรรม Press Tour ชุมชนท่องเที่ยว

พช.พะเยา ร่วมกิจกรรม Press Tour ชุมชนท่องเที่ยว

พัฒนาขุมชนจังหวัดพะเยา
พช.พะเยา ร่วมกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร (Press Tour) โครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนบน2 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ วัฒนธรรม นิเวศและสุขภาพ จ.พะเยา กับเชียงราย
วันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2562 พัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา คณะสื่อมวลชนจังหวัดพะเยา เข้าร่วมกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร (Press Tour) โครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนบน2 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ วัฒนธรรม นิเวศและสุขภาพ ซึ่งอยู่ในหมู่บ้านชุมชน OTOP นวัตวิถีจังหวัดพะเยา เพื่อส่งเสริมการตลาดแบบบูรณาการและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยา กับจังหวัดเชียงราย ดึงดูดนักท่องเที่ยว

เขียนเมื่อ: 5 ก.พ. 2562 เวลา น.    โดย: green