ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมชมงานตลาดประชารัฐ

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมชมงานตลาดประชารัฐ

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมชมการดำเนินงานตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ จังหวัดเชียงใหม่ ณ บริเวณหน้า ศาลาจังหวัดเชียงใกม่โดยมีพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชม ซึ่งตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้ผลิตผู้ประกอบการOTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ และผู้ผลิตจากองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.)จังหวัดเชียงใหม่ จำหน่ายสินค้าชุมชน และอาหารปลอดภัย ระหว่างวันที่ 4 - 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

เขียนเมื่อ: 5 ก.พ. 2562 เวลา น.    โดย: green