พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแถลงข่าวหมู่บ้าน OTOP นวัติวิถี

พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแถลงข่าวหมู่บ้าน OTOP นวัติวิถี

พัฒนาชุมชนสุโขทัย 
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.30 น.
พัฒนาการอำเภอคีรีมาศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอคีรีมาศ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 5 หมู่บ้านเป้าหมาย otop นวัติวิถี กำนันและแกนนำหมู่บ้าน พร้อมใจกันแต่งชุด ‘’พี่คล้าวและทองกวาว”
ร่วมกิจกรรมแถลงข่าวหมู่บ้าน otop นวัติวิถี ณ บริเวณบึงบัวแดง หมู่ที่ 3 บ้านหลังวัดลาย ตำบลทุ่งหลวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
โดยมีนายอำเภอคีรีมาศ เป็นประธานในพิธีแถลงข่าว

เขียนเมื่อ: 5 ก.พ. 2562 เวลา น.    โดย: green