พัฒนาชุมชนศรีสะเกษ นครเเห่งความสุข

พัฒนาชุมชนศรีสะเกษ นครเเห่งความสุข

    พัฒนาชุมชนศรีสะเกษ นครเเห่งความสุข

นายอำเภอขุขันธ์ เป็นประธานในพิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนเเม่ของแผ่นดินเเละทอดผ้าป่าสมทบทุนกองทุนเเม่ของแผ่นดินบ้านยาง หมู่ที่ 7 ตำบลลมศักดิ์ อำเภอขุขันธ์

   โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการบริหารสถานศึกษา พัฒนาการอำเภอขุขันธ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า ประชาชน ตำบลลมศักดิ์ เข้าร่วมพิธีฯ
วัตถุประสงค์เพื่อต่อยอดเเละสมทบทุนกองทุนเเม่ของเเผ่นดินบ้านยาง ในการเป็นกองทุน เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ตลอดจนเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ต่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงพระราชทานเงินขวัญถุงฯ ให้เเก่กองทุนเเม่ของแผ่นดิน

เขียนเมื่อ: 8 ก.พ. 2562 เวลา น.    โดย: green