ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายสินค้าออนไลน์ (E-commerce)

ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายสินค้าออนไลน์ (E-commerce)

ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายสินค้าออนไลน์ (E-commerce)
ของศูนย์แสดง จำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP จังหวัดเชียงใหม่ (ข่วงสันกำแพง) 
ทางเว็ปไซด์ www.chiangmai-otopcenter.com

เขียนเมื่อ: 8 ก.พ. 2562 เวลา น.    โดย: green