พช. เดินหน้าเคลื่อนภารกิจ ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

พช. เดินหน้าเคลื่อนภารกิจ ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

ขอเชิญติดตามข่าวสาร พช. สัปดาห์นี้ มติชนสุดสัปดาห์ วันที่ 1 ก.ย. 60
หน้า 17คอลัมน์ : พช. พัฒนา คือ สร้างสรรค์
พช. เดินหน้าเคลื่อนภารกิจ ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

 ดาวน์โหลด

เขียนเมื่อ: 7 ก.ย. 2560