“โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”

“โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”

สถานีข่าว พช. CNS ขอเชิญติดตามอ่าน 
สกู๊ปพิเศษ “โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”
ได้ทางนิตยสารผู้จัดการสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 27 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2562 หน้า 7

 ดาวน์โหลด

เขียนเมื่อ: 29 เม.ย. 2562