“ก้าวที่ไม่หยุดยั้ง OTOP Product Champion ติดดาว OTOP พัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน สู่สากล”

“ก้าวที่ไม่หยุดยั้ง OTOP Product Champion ติดดาว OTOP พัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน สู่สากล”

สกู๊ปพิเศษ “ก้าวที่ไม่หยุดยั้ง OTOP Product Champion ติดดาว OTOP พัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน สู่สากล”

 

ติดตามอ่านได้ทางนิตยสารมติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 10 - 16 พฤษภาคม 2562 หน้า 42-43

 ดาวน์โหลด

เขียนเมื่อ: 17 พ.ค. 2562