“พช. เร่งเครื่องยุทธศาสตร์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ลดความเหลื่อมล้ำ”

“พช. เร่งเครื่องยุทธศาสตร์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ลดความเหลื่อมล้ำ”

สกู๊ปพิเศษ “พช. เร่งเครื่องยุทธศาสตร์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ลดความเหลื่อมล้ำ”

 

ติดตามอ่านได้ทางนิตยสารมติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 24 - 30 พฤษภาคม 2562 หน้า 5

 ดาวน์โหลด

เขียนเมื่อ: 29 พ.ค. 2562