“OTOP Mobile เคลื่อนผลิตภัณฑ์ OTOP สู่แหล่งค้าขาย มุ่งเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการ”

“OTOP Mobile เคลื่อนผลิตภัณฑ์ OTOP สู่แหล่งค้าขาย มุ่งเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการ”

สกู๊ปพิเศษ “OTOP Mobile เคลื่อนผลิตภัณฑ์ OTOP สู่แหล่งค้าขาย มุ่งเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการ”

ติดตามอ่านได้ทางนิตยสารผู้จัดการสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 6 - 12 กรกฎาคม 2562 หน้า 7

 ดาวน์โหลด

เขียนเมื่อ: 22 ก.ค. 2562