รองอธิบดี พช. ต้อนรับประเทศภูฎานมาศึกษาดูงาน

รองอธิบดี พช. ต้อนรับประเทศภูฎานมาศึกษาดูงาน

15 มกราคม 2561 
เวลา 09.00 น.

นายอภิชาติ โตดิลกเวช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 
มอบหมายให้ นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

เป็นประธาน พิธีเปิดการอบรมและศึกษาดูงานในประเทศไทยเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการแบบกระจายที่ผู้ชมได้มีส่วนร่วมตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนและวิสาหกิจชุมชนชนบท ระยะที่2 “Project on Community Entrepreneurial Capacity and Rural Enterprise Deverlopment(Phase2)”in Bhutan 
โดย นางปาริชาต บุญญาวิวัฒน์ ผอ.กองแผนงาน กล่าวรายงาน
โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ประเทศภูฏาน จำนวน 18 คน และเจ้าหน้าที่ JICA สำนักงานประเทศภูฏาน จำนวน 2 คน
ณ โรงแรมเบสท์เวสต์เทิร์นพลัส แวนดาแกรนด์ จังหวัดนนทบุรี

สถานีข่าว พช. 
CNS รายงาน

เขียนเมื่อ: 19 ม.ค. 2561 เวลา 11:30 น.    โดย: green