พช.ติวเข้ม สตรี กทม. ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

พช.ติวเข้ม สตรี กทม. ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

พช.ติวเข้ม สตรี กทม. ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
25 ม.ค. 61
นายโชคชัย แก้วป่อง 
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

เป็นประธานพิธีเปิด “โครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 3” 
มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเขตกรุงเทพฯโซนตะวันออก จำนวน 6 เขต นักพัฒนาสังคมสำนักงานเขต และเจ้าหน้าที่โครงการ รวมจำนวนทั้งสิ้น 86 คน
โดยมีนายปรีชา กิตติสัตยกุล ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กล่าวรายงาน
ณ ห้องราชาวดี ชั้น 4 โรงแรมทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น 
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

สถานีข่าว พช.CNS รายงาน

เขียนเมื่อ: 29 ม.ค. 2561 เวลา 09:02 น.    โดย: green