ขาช้อปเฮ..!พช.จัดหนักงาน “OTOP ภูมิภาค 2561” ระยอง

ขาช้อปเฮ..!พช.จัดหนักงาน “OTOP ภูมิภาค 2561” ระยอง

ขาช้อปเฮ..!พช.จัดหนักงาน “OTOP ภูมิภาค 2561” ระยอง

วันนี้ 10 กุมภาพันธ์ 2561
นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุม ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมการพัฒนาชุม เป็นประธานเปิดงาน OTOP ภูมิภาค จังหวัดระยอง โดยมี เรือโท ศตวรรษ อนันตกูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวให้การตอนรับ นายศุภกร มูลสุวรรณผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชนกล่าวรายงานและหัวหน้าผู้ตรวจราชการ /รักษาการพัฒนาการจังหวัดระยอง / หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ร่วมเป็นเกียรติในพิธี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนนำภูมิปัญญาและทุนที่มีอยู่มาสร้างสรรค์ เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ 
งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 15 กุมภาพันธ์ ตั้งแต่เวลา 10.00 - 21.00 น. ผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 3 - 4 จำนวน 270 บูท อาหารชวนชิม 30 บูท และสาธิตกระบวนการนำทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นสินค้า OTOP 4 ราย ขาช้อป ห้ามพลาด..!!
ณ บริเวณสนามกิฬาจังหวัดระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
สถานีข่าว พช.
CNS รายงาน

เขียนเมื่อ: 13 ก.พ. 2561 เวลา 10:42 น.    โดย: green