พช.เปิดมิติใหม่ ผ่านการประกวด 111 หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว พร้อมเชิดชูเกียรติศิลปินโอทอป

พช.เปิดมิติใหม่ ผ่านการประกวด 111 หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว พร้อมเชิดชูเกียรติศิลปินโอทอป

พช.เปิดมิติใหม่ ผ่านการประกวด 111 หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว พร้อมเชิดชูเกียรติศิลปินโอทอป

 

วันนี้ (17 ส.ค. 60) เวลา 15.00 น. ณ เวทีกลาง อาคารชาเลนเจอร์ 2  ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดภาพถ่าย 111 หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว จำนวน 16 รางวัล และพิธีมอบเกียรติบัตรศิลปิน OTOP  ปี 2560 จำนวน 32 ราย โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานมอบรางวัล โล่เกียรติคุณและประกาศนียบัตร

 กิจกรรมประกวดภาพถ่าย 111 หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว จัดขึ้นเพื่อสร้างช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสร่วมกระบวนการเรียนรู้การพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว โดยเปิดให้ผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ระหว่างวันที่ 5-25 กรกฎาคม 2560 ซึ่งมีผลงานส่งมามากถึง 1,029 ภาพ สำหรับรางวัล แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทประชาชนทั่วไป และประเภทบุคลากรในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน โดยคัดให้เหลือเพียงประเภทละ 8 รางวัล รวมทั้งสิ้น 16 รางวัล ดังนี้

1. ประเภทประชาชนทั่วไป 

- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายชัยทัต มีพันธุ์ จ.พระนครศรีอยุธยา ชื่อภาพ:สะพานชูตองเป้ รับเงินรางวัล 25,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ

 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายทนุชาพล นาคเอี่ยม จ.เชียงราย ชื่อภาพ: สืบสานตำนานเครื่องเคลือบดินเผาเวียงกาหลง รับเงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายเทิดทูน กัลยา จ.สกลนคร ชื่อภาพ:คุณงามความรัก จำนวน 1 รางวัล รับเงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ 

- และรางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัลๆละ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

2. ประเภทบุคลากรในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน 

- รางวัลชนะเลิศ ตกเป็นของนางสาวปนัดดา โพธิ์ทอง  จ.เชียงราย ชื่อภาพ : สืบสานตำนานศิลป์     รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายทวีศักดิ์ สวัสดี จ.สุรินทร์ ชื่อภาพ : ผ้าไหมยกทองโบราณ 1,416 ตะกอ รับเงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายทินกร ไหลมา จ.พระนครศรีอยุธยา ชื่อภาพ : วิถีแห่งมืด    รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ

- และรางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัลๆละ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 

นอกจากนี้ ยังได้มอบเกียรติบัตรศิลปิน OTOP ปี 2560 เพื่อเชิดชูเกียรติในฐานะเป็นผู้อนุรักษ์        สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน 32 ราย 

 

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า ขอขอบคุณสำหรับความทุ่มเท และความตั้งใจของทุกท่าน และขอชื่นชมยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัล ยกย่องเชิดชูเกียรติในวันนี้ การจัดกิจกรรมการประกวดภาพถ่ายในครั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะเพิ่มช่องทางการรับรู้และเข้าถึงหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว จากนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการที่จะพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและการให้บริการนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สำหรับศิลปิน OTOP ทุกท่าน ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ถือว่าท่านเป็นบุคคลสำคัญในการอนุรักษ์     สืบสาน และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยภูมิปัญญา เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับชุมชนและท้องถิ่นของตน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ส่งผลให้เกิดการพัฒนาต่อยอดระบบเศรษฐกิจฐานราก ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนตลอดไป...รองอธิบดีกล่าว

 

----------------------

สถานีข่าว พช.

CNS รายงาน

เขียนเมื่อ: 28 ส.ค. 2560 เวลา 15:39 น.    โดย: green