ประชารัฐรักสามัคคี ประเทศไทย โชว์ผลงาน 365 วัน โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย

ประชารัฐรักสามัคคี ประเทศไทย โชว์ผลงาน 365 วัน โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย

ประชารัฐรักสามัคคี ประเทศไทย โชว์ผลงาน

365 วัน โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย

สืบสานอาชีพ ส่งเสริมอัตลักษณ์ และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าทอมือ

 

กรมการพัฒนาชุมชน   กระทรวงมหาดไทย    ร่วมกับ  บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด ภายใต้การดำเนินงานคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และประชารัฐ (E3) จัดงาน “ผ้าขาวม้าท้องถิ่น  หัตถศิลป์ไทย : The Charm of Pakaoma”  เนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปี เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานของโครงการฯ ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา   ที่มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มผ่าน 4 มิติ ได้แก่ การสร้างความตระหนักรู้และความสนใจในผ้าขาวม้าทอมือในกลุ่มผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ , การสร้างนวัตกรรมการผลิตและแปรรูปสินค้าจากผ้าขาวม้าทอมือเพื่อเพิ่มความหลากหลายในการใช้งาน , การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างชุมชนและผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ อาทิ การใช้สีธรรมชาติ และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งการผลักดันให้เกิดการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของชุมชนทั้งในด้านลิขสิทธิ์ลายผ้า เครื่องหมายการค้า และสิทธิบัตรต่าง ๆ

 

โดยได้รับเกียติจาก คุณอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ในฐานะเลขานุการร่วมภาครัฐ                       และคุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ  เป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัลให้กับชุมชนที่ได้รับรางวัลในการประกวดชิ้นงานผ้าขาวม้าทั้ง 4 ประเภท จำนวน  21 ชุมชนจากทั่วประเทศ  พร้อมร่วมชมแฟชั่นโชว์ชุดพิเศษฝีมือของ Young Designers  ที่ออกแบบและตัดเย็บในคอนเซปต์ชุดราตรีผ้าขาวม้า  โดยมีคุณต้องใจ ธนะชานันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด  พร้อมด้วยคณะกรรมการโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย ได้แก่  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ญาณวิทย์ กุญแจทอง  รองอธิการบดี ( ศิลปวัฒนธรรม ) มหาวิทยาลัยศิลปากร , คุณเพลินจันทร์ วิญญรัตน์    นักออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ  , คุณณรงค์  บุ่ยศิริรักษ์  รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  และคุณนิติกร กรัยวิเชียร  ผู้อำนวยการโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมงาน

 

สถานีข่าว พช.

CNS รายงาน

เขียนเมื่อ: 28 ส.ค. 2560 เวลา 15:54 น.    โดย: green