คน พช. 4.0 ภาคกลาง รวมพลังพร้อมสร้างสรรค์ชุมชน อยู่ดี มีสุข

คน พช. 4.0 ภาคกลาง รวมพลังพร้อมสร้างสรรค์ชุมชน อยู่ดี มีสุข

วันนี้ (24 มกราคม 2562) 

 

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้

 

นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 1/2562 พร้อมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมฯ ปี 2562 รวมทั้งติดตามผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมฯ และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยรับตรวจ และบรรยายพิเศษ Happiness Strategy 2019 :  คน พช. 4.0 สร้างสรรค์ชุมชน อยู่ดี มีสุข 

 

โดยมีนางอัจฉราวรรณ มณีขัติย์ รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน  กล่าวรายงาน และมีคณะผู้ตรวจราชการกรม ให้การต้อนรับ

 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ดำเนินการในเขตตรวจราชการที่ 1 ภาคกลางตอนบน (จังหวัดชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง) เขตตรวจราชการที่ 2 ภาคกลางปริมณฑล (จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ) และเขตตรวจราชการที่ 3 ภาคกลางตอนล่าง 1 (จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี) รวม 13 จังหวัด กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยพัฒนาการจังหวัด หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด รวมทั้งสิ้น 198 คน ดำเนินการระหว่างวันที่ 24 - 25 มกราคม 2562

เขียนเมื่อ: 24 ม.ค. 2562 เวลา 15:49 น.    โดย: green