ครอบครัวมหาดไทยห่วงใยสิ่งแวดล้อม

ครอบครัวมหาดไทยห่วงใยสิ่งแวดล้อม

รอบครัวมหาดไทยห่วงใยสิ่งแวดล้อม &

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 นางณัสรี จันทร์สมวงศ์ ประธานชมรมแม่บ้านกรมการพัฒนาชุมชน ได้ร่วมการตรวจติดตามโครงการ “ครอบครัวมหาดไทย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม” ร่วมกับสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ณ จังหวัดนครสวรรค์ โดยได้เดินทางเยี่ยมชมแปลงผักสวนครัว การคัดแยกขยะ การจัดทำถังขยะอินทรีย์ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดฯ การพบปะสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทย ณ ห้องประชุม 501 ศาลากลางจังหวัด 
พร้อมกันนี้ได้นำคณะเยี่ยมชมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านหาดเสลา และบ้านเขาดิน ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว เพื่อศึกษาการดำเนินงานของโครงการ และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนในการไปพัฒนาต่อยอด ให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ อย่างยั่งยืน โดยมีทีมงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฯ และอำเภอเก้าเลี้ยว ให้การต้อนรับ นำเยี่ยมชม และอำนวยความสะดวกในครั้งนี้

ภาพ/ข่าว โดย โสภี บุญศิริ นครสวรรค์
สถานีข่าว พช. CNS รายงาน

เขียนเมื่อ: 8 ก.พ. 2562 เวลา 10:29 น.    โดย: green