พช. จับมือทุกภาคส่วน สานพลังประชารัฐ ลงพื้นที่ ลุยภาคอีสาน เร่งเดินหน้าสร้างแผนการตลาด ผลักดันเศรษฐกิจฐานราก

พช. จับมือทุกภาคส่วน สานพลังประชารัฐ ลงพื้นที่ ลุยภาคอีสาน เร่งเดินหน้าสร้างแผนการตลาด ผลักดันเศรษฐกิจฐานราก

พช. จับมือทุกภาคส่วน สานพลังประชารัฐ ลงพื้นที่ ลุยภาคอีสาน เร่งเดินหน้าสร้างแผนการตลาด ผลักดันเศรษฐกิจฐานราก

........................................

 

          วันเสาร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2560 นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ นำโดย นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน และนางสาวต้องใจ ธนะชานันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด ลงพื้นที่ จ.นครราชสีมา เพื่อรับฟังแผนการส่งเสริมการตลาดจาก 5 กลุ่มจังหวัด และรับฟังยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นางวิไลวรรณ ไกรโสดา ผู้ตรวจราชการกรม และนางสุนีย์ บุตรเนียร พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา ให้การต้อนรับ และร่วมรับฟังข้อเสนอ ณ โรงแรมสีมาธานี จ.นครราชสีมา

 

          โอกาสนี้นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี หัวหน้าทีมภาคเอกชน  ได้ให้แนวทางการดำเนินงานของเครือข่ายประชารัฐ รักสามัคคีในอนาคต  เน้นการทำงานต้องมองข้ามชอต เพื่อสร้างความเชื่อมโยงการทำงานร่วมกัน สามารถตอบโจทย์ ผลักดันเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความยั่งยืน

 

       โดยในช่วงบ่ายวันเดียวกัน คณะได้เดินทางเยี่ยมชมภูมิปัญญาท้องถิ่นสวนศิลปะ สวนสองปั้น ชุมชนเครื่องปั่นดินเผา และเยียมชมวิถีชีวิตชุมชนเครื่องปั้นดินเผา กระบวนการเครื่องปั้นดินเผา ของนายเมี้ยน สิงห์ทะเล  ซึ่งเป็นจุดขายสำคัญบนเส้นทางท่องเที่ยวโดยชุมชน ณ บ้านด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา  

 

สถานีข่าว พช. CNS รายงาน

เขียนเมื่อ: 11 ก.ย. 2560 เวลา 18:16 น.    โดย: green