ธารนำ้ใจ หลั่งไหล สนับสนุนจัดกิจกรรม เดิน วิ่ง แบ่งปัน สานฝันน้อง (CDF CHARITY RUN 2019)

ธารนำ้ใจ หลั่งไหล สนับสนุนจัดกิจกรรม เดิน วิ่ง แบ่งปัน สานฝันน้อง (CDF CHARITY RUN 2019)

ธารนำ้ใจ หลั่งไหล สนับสนุนจัดกิจกรรม เดิน วิ่ง แบ่งปัน สานฝันน้อง (CDF CHARITY RUN 2019)

29 สิงหาคม 2562 
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
(นายนิสิต จันทร์สมวงศ์) 
มอบหมายให้
นายโชคชัย แก้วป่อง
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 
ในฐานะรองประธานกรรมการจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง แบ่ง ปัน สานฝันน้อง กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
รับมอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรม เดิน วิ่ง แบ่งปัน สานฝันน้อง (CDF CHARITY RUN 2019) 
จากผู้ให้การสนับสนุน จำนวน 3 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท ดังนี้
1. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน โดย ดร.ขนิษฐา กาญจนรังษีนนท์ ประธานกรรมการฯ จำนวน 20,000 บาท 
2. นางพัฒน์นรี ธนะพิมพ์เมธา ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 5,000 บาท
3. นางเตือนใจ บุรพรัตน์ นายกสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทย จำนวน 5,000 บาท

สถานีข่าว พช.CNS รายงาน

เขียนเมื่อ: 2 ก.ย. 2562 เวลา 18:38 น.    โดย: green