พช. จัดสอบแข่งขัน นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร)

พช. จัดสอบแข่งขัน นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร)

พช. จัดสอบแข่งขัน นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร)

31 สิงหาคม 2562 (เวลา 08.00 น.)
ณ สนามสอบ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เขตดุสิตกรุงเทพมหานคร

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร) 
โดยมี นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการ ในการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร) พร้อมด้วย นางปราณี รัตนประยูร หัวหน้าผู้ตรวจราชการ นายภูษิต ลัทธิธนธรรม ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ นายทรงพล วิชัยขัทคะ ผอ.สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน และคณะกรรมการสอบฯ ร่วมเป็นสักขีพยานในการสอบครั้งนี้ มีผู้สมัครสอบทั้งสิ้นจำนวน 14,338 คน โดยสนามสอบ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวนผู้เข้าสอบ จำนวน 4,330 คน

สถานีข่าว พช. CNS รายงาน

เขียนเมื่อ: 2 ก.ย. 2562 เวลา 18:49 น.    โดย: green