พช. จัดสอบแข่งขัน นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร)

พช. จัดสอบแข่งขัน นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร)

31 ส.ค. 62
นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน น.ส.ศันสนีย์ ทาสม ผู้ตรวจราช นายวิฑูรย์ นวลนุกุล ผู้ตรวจราช กำกับ ดูแล ตรวจสอบความเรียบร้อย การสอบแข่งขันบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการสอบ
โดยมีผู้เข้าสอบ 6560 คน ขาดสอบ 3448 คน 
ประกาศผลภายในวัน 16 กันยายน พ.ศ.2562 
ณ มหาวิทยาธรรมศาสตร์ รังสิต ศูนย์รังสิต
สถานีข่าว พช. CNS รายงาน

เขียนเมื่อ: 2 ก.ย. 2562 เวลา 18:52 น.    โดย: green