เปิดบ้าน พช. CD Day 2019 งานแห่งความสุขของประชาชน

เปิดบ้าน พช. CD Day 2019 งานแห่งความสุขของประชาชน

เปิดบ้าน พช. CD Day 2019 งานแห่งความสุขของประชาชน
ระหว่างวันที่ 2 – 4 กันยายน 2562 ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะฯ

วันนี้ (2 กันยายน 2562) นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดงาน “วันพัฒนาชุมชน (CD Day 2019)” ครั้งที่ 10 ภายใต้แนวคิด “งานแห่งความสุขของประชาชน”
เพื่อแสดงผลสำเร็จในการดำเนินงานพัฒนาชุมชนต่อสาธารณชน ประกาศศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจ
ที่บุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนได้ร่วมแรงร่วมใจสร้างสรรค์งานพัฒนาชุมชนสร้างความผาสุกให้เกิดขึ้น
แก่ประชาชน เป็นไปตามเจตนารมณ์ “สร้างพลังชุมชน ใช้พลังชุมชน ในการพัฒนาชุมชน” โดยงานนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 4 กันยายน 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร 

เขียนเมื่อ: 17 ก.ย. 2562 เวลา 09:49 น.    โดย: green