พช. นำหลักการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและหลักธรรมาภิบาล มาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

พช. นำหลักการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและหลักธรรมาภิบาล มาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

พช. นำหลักการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและหลักธรรมาภิบาล มาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

วันนี้ (4 กันยายน 2562) นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้
นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีประกาศแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกรมการพัฒนาชุมชน ในงานวันพัฒนาชุมชน (CD Day 2019) ครั้งที่ 10 โดยมีนายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการสำนัก กอง ศูนย์ และพัฒนาการจังหวัด เข้าร่วมพิธีครั้งนี้
ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ
หลักสี่ กรุงเทพฯ

เขียนเมื่อ: 17 ก.ย. 2562 เวลา 09:53 น.    โดย: green


ข่าวผู้บริหารที่น่าสนใจ

เปิดอย่างเป็นทางการแล้ว กับงาน“ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี”
“อธิบดี พช.” ลงพื้นที่มอบนโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แห่งความสุขของประชาชน อีสานตอนกลางกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ เน้นย้ำการขับเคลื่อนงานเพื่อส่งเสริมการกระจายรายได้ ลดเหลื่อมล้ำ เพิ่มความสุขประชาชน
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จัดพิธีบำเพ็ญกุศล และกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561
บิ๊ก พช.“ยกระดับโอทอป ภูมิปัญญาไทย ใจกลางเมือง” ตั้งเป้าสร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า 300 ล้านบาท
อธิบดี พช. ลงพื้นที่ติดตามความสำเร็จ ชู ‘ตลาดหัวปลี’ ตอบโจทย์ OTOP นวัตวิถี โครงการไทยนิยมยั่งยืน