มท.3 ยกคณะ พช.ลงพื้นที่เมืองบึงกาฬ ยก “บ้านหนองบัว” เป็นหมู่บ้านต้นแบบหมู่บ้านตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

มท.3 ยกคณะ พช.ลงพื้นที่เมืองบึงกาฬ ยก “บ้านหนองบัว” เป็นหมู่บ้านต้นแบบหมู่บ้านตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กระทรวงมหาดไทยชื่นชมความสำเร็จโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มท.3 ยกคณะ พช.ลงพื้นที่เมืองบึงกาฬ ยก “บ้านหนองบัว” เป็นหมู่บ้านต้นแบบหมู่บ้านตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนสู่ความสุขอย่างยั่งยืน

เขียนเมื่อ: 17 ก.ย. 2562 เวลา 10:42 น.    โดย: green