มท.3 ลงพื้นที่ พัทลุง

มท.3 ลงพื้นที่ พัทลุง

วันที่ 12 ตุลาคม 2562

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีฯ สนับสนุนการตรวจราชการของนายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) และคณะ ในพื้นที่อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

จุดแรกอยู่ในพื้นที่บ้านขาม หมู่ที่ 7 ตำบลลำสินธุ์ รมช.มท.และคณะได้เยี่ยมชมกิจกรรมการท่องเที่ยว และการสาธิตการทำขนมเดือนสิบ อาทิ ขนมพอง ขนมลา การล้างแส้ (ผักพื้นบ้าน ลักษณะคล้ายต้นหอม) และการชมวิถีชีวิตคนกับสายน้ำ (การนุ่งผ้าถุงตีโป่ง)

จากนั้นรมช.มท.และคณะ ได้เดินทางไปเครือข่ายสินธุ์แพรทอง (จุดที่สอง) บ้านโหล๊ะอม หมู่ที่ 9 ตำบลลำสินธุ์ ชึ่งเป็นหมู่บ้านเป้าหมายตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี พบปะประชาชนและกลุ่มมวลขนที่รอให้การต้อนรับจำนวนมาก ทั้งนี้ รมช.มท. ได้มอบนโยบายการบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็ง รวมทั้งเยี่ยมชมตลาดนัด OTOP และถ่ายภาพ ณ จุดเช็คอินร่วมกับชุมชน ตลอดจนร่วมรับประทานอาหารกลางวัน (อาหารปิ่นโต) และรับชมการรำมโนราห์ของชาวบ้าน ร่วมกับผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่

สถานีข่าว พช. CNS รายงาน

เขียนเมื่อ: 15 ต.ค. 2562 เวลา 14:52 น.    โดย: green