พช. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล วันคล้ายวันสวรรคต ร.9

พช. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล วันคล้ายวันสวรรคต ร.9

พช. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล วันคล้ายวันสวรรคต ร.9

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน และประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และคณะผู้บริหารข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

โดยในเวลา 06.30 น. ร่วมตักบาตรแด่พระสงฆ์ 60 รูป และในเวลา 07.00 น. ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุน “โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย” ตามพระราชดำริใน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพฯ

จากนั้นในเวลา 08.30 น. อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้ร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณท้องสนามหลวง

อธิบดี พช. กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน ได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ เพื่อ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" แก่ปวงชนชาวไทยมาโดยตลอด นับตั้งแต่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติตราบจนกระทั่งเสด็จสวรรคต โดยชาวโลกได้ให้สมัญญานามท่านว่า "กษัตริย์นักพัฒนา" และเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2531 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ยังทรงพระราชทานคำขวัญไว้เนื่องในวันพัฒนา ว่า "พัฒนาคือสร้างสรรค์" กรมการพัฒนาชุมชน ก็ได้ยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติตัวและปฏิบัติหน้าที่ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ ผ่านโครงการสำคัญมาโดยตลอด เช่น โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ที่จากการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปัจจุบันมีกว่า 9,715 หมู่บ้าน/ชุมชน ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่วิถีชีวิตด้วย

กรมการพัฒนาชุมชนจะมุ่งมั่นส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคมและเศรษฐกิจฐานรากด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดั่งคำขวัญพระราชทาน "พัฒนาคือสร้างสรรค์" ที่ยึดถือมาตลอด 31 ปีที่ผ่านมาและตลอดไป

สถานีข่าว พช. CNS รายงาน

เขียนเมื่อ: 15 ต.ค. 2562 เวลา 14:56 น.    โดย: green