พช. ร่วมกิจกรรม “วันปิยมหาราช” น้อมรำลึกเนื่องในวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม

พช. ร่วมกิจกรรม “วันปิยมหาราช” น้อมรำลึกเนื่องในวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม

พช. ร่วมกิจกรรม “วันปิยมหาราช” น้อมรำลึกเนื่องในวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 

 

วันนี้ 23 ตุลาคม 2562 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน

นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และวางพวงมาลาและถวายบังคมหน้าพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

      เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ โดยในรัชสมัยของพระองค์เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายในบ้านเมืองของเราที่สร้างความ เจริญก้าวหน้า ให้ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ สำหรับพระราชกรณียกิจสำคัญที่นับว่าเป็นการปฏิรูปประเทศครั้งยิ่งใหญ่ คือการเลิกทาสอย่างค่อยเป็นค่อยไป ปราศจากการเสียเลือดเนื้อหรือการต่อต้านที่รุนแรง โดยอาศัยมาตรการทางกฎหมาย และด้วยพระปรีชาสามารถของพระองค์ จนประสบความสำเร็จได้ในเวลา 30 ปีเศษ ทาสในเมืองไทยก็หมดไป นอกจากนี้ยังมีการปฏิรูประบบราชการให้ทันสมัย การปฏิรูประบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น การไฟฟ้า การประปา การไปรษณีย์-โทรเลข-โทรศัพท์ และการสาธารณสุข เป็นต้น

 

สถานีข่าว พช. CNS รายงาน

เขียนเมื่อ: 28 ต.ค. 2562 เวลา 07:48 น.    โดย: green