พช. จัดประกวด “ขวัญใจงานกาชาด กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2562”

พช. จัดประกวด “ขวัญใจงานกาชาด กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2562”

พช. จัดประกวด “ขวัญใจงานกาชาด กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2562”  

 

วันนี้ (24 ตุลาคม 2562) เวลา 14.00 น. 

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีฯ เป็นประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดฯ โดยมีตัวแทนจาก 6 หน่วยงาน ได้แก่ กองคลัง กองประชาสัมพันธ์ กองแผนงาน สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สถาบันการพัฒนาชุมชน และสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน เข้าร่วมประกวด ณ ห้องสัมมนา 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน

 

สำหรับผลการประกวด “ขวัญใจงานกาชาด กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2562” ดังนี้

- รางวัล “ขวัญใจงานกาชาดกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2562” ได้รับเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท พร้อมสายสะพาย ได้แก่ ว่าที่ ร.ต.หญิง ปราณี พรมวิชัย กองคลัง

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท ได้แก่ น.ส.รวินท์อร สัมฤทธิ์กิจเจริญ สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 2,000 บาท ได้แก่ น.ส.พรทิพย์ ศรีไกรรส สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน

- รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล ได้รับเงินรางวัล จำนวน 1,000 บาท ได้แก่

  1. น.ส.กัญภร ครองโพธิ์ กองประชาสัมพันธ์

  2. น.ส.กุลนิษฐ์ บัวหลวง กองแผนงาน

  3. น.ส.ชาลินี จันทรากุล สถาบันการพัฒนาชุมชน

 

ทั้งนี้ “ขวัญใจงานกาชาดกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2562” จะเป็นตัวแทนของกรมฯ เข้าร่วมการประกวด “ขวัญใจงานกาชาด ประจำปี 2562” ซึ่งจัดขึ้นภายในงานกาชาด ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 15 - 24 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 10.30 - 22.00 น. ณ สวนลุมพินี โดยภายในงานจะมีการออกร้านจากหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมกิจกรรมสันทนาการ การสอยดาวเสี่ยงโชคชิงรางวัล และอื่น ๆ อีกมากมาย

 

สถานีข่าว พช. CNS รายงาน

เขียนเมื่อ: 28 ต.ค. 2562 เวลา 07:53 น.    โดย: green