นายกรัฐมนตรี เชิญชวนส่งความสุขปีใหม่ด้วยกระเช้าของขวัญ ของฝากจากผลิตภัณฑ์ชุมชน

นายกรัฐมนตรี เชิญชวนส่งความสุขปีใหม่ด้วยกระเช้าของขวัญ ของฝากจากผลิตภัณฑ์ชุมชน

นายกรัฐมนตรี เชิญชวนส่งความสุขปีใหม่ด้วยกระเช้าของขวัญ ของฝากจากผลิตภัณฑ์ชุมชน พร้อมเชิญชวนให้ไปเลือกซื้อในงาน OTOP City 2019 จัดขึ้น 15-23 ธ.ค. 2562 ที่ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นำ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และคณะจัดแสดงกระเช้าของขวัญของฝากจากผลิตภัณฑ์ชุมชนต่อ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีในวันประชุมคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ณ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล เพื่อประชาสัมพันธ์กระเช้าของขวัญ ของที่ระลึกสำหรับเทศกาลปีใหม่ 2563 ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 รณรงค์ใช้ผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิโครงการหลวง และผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นของขวัญ ของที่ระลึกเทศกาลปีใหม่ 2563
นายกรัฐมนตรี ได้เยี่ยมชมกระเช้าของขวัญจากผลิตภัณฑ์ชุมชน รับมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่จากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ราคาไม่เกิน 3,000 บาท หนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่จัดกระเช้าให้นายกรัฐมนตรีคือ “ถั่วลายเสือ” จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งนายกรัฐมนตรีชอบรับประทาน และแนะนำให้นำขึ้นไปจำหน่ายบนเครื่องบินด้วย จากนั้นได้รับมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่จากอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งกระเช้าทำจากงอบ ซึ่งย่อยสลายได้ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีฯ ได้กล่าวขอเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนช่วยกันประชาสัมพันธ์ และร่วมกันสนับสนุนกระเช้าของขวัญผลิตภัณฑ์จากชุมชนเพื่อสร้างช่องทางการตลาดให้มากขึ้นและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในชนบท ทำให้เกิดการกระจายรายได้และส่งผลให้เกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจในระดับฐานราก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา กล่าวว่า การสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากชุมชนนอกจากจะได้ของขวัญ ของที่ระลึกจากภูมิปัญญาและฝีมือของคนไทยในราคายุติธรรมแล้ว ยังช่วยสร้างงาน สร้างรายให้แก่คนในชุมชนทั้งระบบ ตั้งแต่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้ผลิตวัตถุดิบ สมาชิกของกลุ่ม ผู้ใช้แรงแรงงาน ภาคการขนส่ง ทำให้ประชาชนในชนบทมีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งคาดว่ามีเงินสะพัดจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวกว่า 1,000 ล้านบาท สาหรับผู้ที่สนใจของขวัญ ของที่ระลึกจากผลิตภัณฑ์ OTOP สามารถดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์ได้ใน www.cdd.go.th และผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิโครงการหลวง สามารถเลือกซื้อได้จากร้านดอยคำทุกสาขา และสำหรับผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สามารถดูรายละเอียดได้ใน http://silapacheep.ohm.go.th/
ด้านนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดเตรียมกระเช้าของขวัญ ของที่ระลึก สาหรับเทศกาลปีใหม่ 2563 นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิโครงการหลวง เป็นโครงการส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนชาวไทยภูเขาที่เป็นคนยากไร้ให้มีอาชีพ มีรายได้ และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิโครงการหลวง ได้แก่ ชา กาแฟ ถั่วและธัญพืช ผลไม้ และผลิตภัณฑ์แปรรูปในชื่อการค้าโครงการหลวง และดอยคำ และผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จัดตั้งขึ้นโดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อช่วยเหลือราษฎรในชนบทให้มีอาชีพเสริมและเพิ่มรายได้ ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาความยากจนในชนบท โดยเฉพาะราษฎรที่ประสบปัญหาในการเพาะปลูก หรือที่ว่างจากฤดูเพาะปลูกให้ได้มีงานทำ โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการส่งเสริมจากมูลนิธิ ได้แก่ งานผ้า งานไม้ งานจักสาน งานเซรามิก ดอกไม้ประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์จากโครงการฟาร์มตัวอย่าง และเบ็ดเตล็ด อาทิ สมุดบันทึก กล่องผ้าไหม เป็นต้น

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวว่า ตั้งแต่ท่านนายกรัฐมนตรี ได้ช่วยรณรงค์ขณะนี้มียอดจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ OTOP ถึงเวลานี้ 6.4 ล้านบาท เป็นยอดสั่งจองผ่านกรมการพัฒนาชุมชน 1.2 ล้านบาท ที่เหลือกระจายไปใน 76 จังหวัด และที่สำคัญกระเช้าของขวัญปีใหม่ OTOP ปีนี้ ได้เน้นให้ใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุด โดยขณะนี้ทุกจังหวัดมีกระเช้าของขวัญปีใหม่ OTOP ของแต่ละจังหวัดให้เลือกซื้อหลากหลายรูปแบบ สนใจหาซื้อได้ที่ศาลากลางจังหวัด หรือที่ว่าการอำเภอ และกลุ่ม OTOP ทุกจังหวัด หรือสั่งซื้อผ่านส่วนกลางที่กรมการพัฒนาชุมชน www.cdd.go.th หรือโทรสั่งที่เบอร์โทรศัพท์ 064-9939399 หรือ 063-2713891 สนนราคาตั้งแต่หลักสิบจนถึงราคาไม่เกิน 3,000 บาทแน่นอน นอกจากช่องทางซื้อกระเช้าดังกล่าวข้างต้นแล้วท่านสามารถไปเลือกซื้อในงาน OTOP City 2019 ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงวันที่ 15 – 23 ธันวาคม 2562 ที่จะถึงนี้ ที่อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี เป็นงานใหญ่ปลายปี นอกจากกระเช้าของขวัญแล้ว ยังมีสินค้า OTOP ประเภทต่างๆ กว่า 2,000 รายการ ให้ได้เลือกซื้อ เลือกช้อป กันอย่างจุใจแน่นอน อย่าลืมไปอุดหนุนชาวบ้านกันนะครับ

 

เขียนเมื่อ: 4 ธ.ค. 2562 เวลา 10:50 น.    โดย: green


ข่าวผู้บริหารที่น่าสนใจ

กองประชาสัมพันธ์ นำคณะสื่อมวลชน ลงพื้นที่สัมผัสงานพัฒนาชุมชน ตามโครงการ พช.สัมพันธ์สัญจร ครั้งที่ 2
กรมการพัฒนาชุมชน จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
นางจันทรกานต์ เจียมเศรษฐ์ อุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย (ประธานแม่บ้านการไฟฟ้านครหลวง) พร้อมคณะ เยี่ยมชมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”
อธิบดี พช. เปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เน้น ข้าราชการมีความสุข ประชาชนมีความสุข
รองอธิบดี พช.เป็นประธานประชุมคณะทำงานศึกษาการแบ่งภารงานและหน้าที่รับผิดชอบของส่วนราชการ