รอง พช. ลงพื้นที่เตรียมความพร้อม สงขลา ปัตตานี

รอง พช. ลงพื้นที่เตรียมความพร้อม สงขลา ปัตตานี

รอง พช. ลงพื้นที่เตรียมความพร้อม สงขลา ปัตตานี

วันนี้ 26 พ.ย. 60
นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 
ลงพื้นที่สำรวจจุดเยี่ยมชม และสถานที่ ประชุม คณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2560
ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.สงขลา
ตลาดกลางปศุสัตว์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัตตานี
โดยมีผู้ตรวจราชการกรม/พัฒนาการจังหวัดสงขลา/ รักษาการพัฒนาการจังหวัดปัตตานี /รักษาการเลขานุการกรม /ผู้อำนวยการประชาสัมพันธ์ ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้

สถานีข่าว พช.
CNS รายงาน

เขียนเมื่อ: 30 พ.ย. 2560 เวลา 09:58 น.    โดย: green