ภาพนิ่ง

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน