พช.พาฟิน ชิมอาหารถิ่นรสไทยแท้ ตอนที่ 2 เที่ยวอ่างทอง ลิ้มลองขนมดอกลำเจียก

พช.พาฟิน ชิมอาหารถิ่นรสไทยแท้ ตอนที่ 2 เที่ยวอ่างทอง ลิ้มลองขนมดอกลำเจียก

เขียนเมื่อ: 17 พ.ค. 2562


วิดีทัศน์ที่น่าสนใจ

พช. เที่ยวพอดี เสน่ห์สร้างสุข ตอนที่ 2 "บ้านพุน้ำร้อน" จ.สุพรรณบุรี
สปอตวิทยุ : OTOP ก้าวหน้าไม่หยุดยั้ง โดย กรมการพัฒนาชุมชน
หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว "OTOP Village ไปแล้วจะรัก"
“พช. กับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ”
สปอตวิทยุ : สืบสานทุนท้องถิ่น โดย กรมการพัฒนาชุมชน
บ้านกุดหมากไฟ ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
อพช. ย้ำ ปี 2562 เน้นพัฒนาชุมชนให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
สปอตวิทยุ : กระจายความสุขสู่ชุมชน โดย กรมการพัฒนาชุมชน
ไทยยังยื่น OTOP นวัตวิถี “ย้อนอดีต 3 วัฒนธรรม ดินแดนเมืองท่าเหนือ
สารคดี ชุด "เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า" ตอน "พัฒนา..เพื่อความยั่งยืนของชุมชนตามแนวทางประชารัฐ"
มท.1 แสดงความชื่นชมสมาชิกอาสาพัฒนาชุมชนและผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน
บ้านบุ่งสิบสี่ ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ #กรมการพัฒนาชุมชน #OTOP #ไทยนิยมยั่งยืน
สปอตวิทยุ : อาหารถิ่นรสไทยแท้ โดย กรมการพัฒนาชุมชน
สปอตวิทยุ : เศรษฐกิจพอเพียง คือ ความมั่นคงของแผ่นดิน โดย กรมการพัฒนาชุมชน
ขอเชิญเที่ยวงาน OTOP CITY 2019
พช.พาฟิน ชิมอาหารถิ่นรสไทยแท้ ตอนที่ 2 เที่ยวอ่างทอง ลิ้มลองขนมดอกลำเจียก
บ้านชีทวน ต.ชีทวน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี #กรมการพัฒนาชุมชน #OTOPนวัตวิถี #ไทยนิยมยั่งยืน #นวัตวิถี
"บ้านบ่อน้ำร้อน" นวัตวิถีปลายด้ามขวานสุดตระการตา | พช. เที่ยวพอดี เสน่ห์สร้างสุข | EP.1
สปอตวิทยุ : กระจายความสุขสู่ชุมชน โดย กรมการพัฒนาชุมชน
สปอตวิทยุ : กระจายความสุขสู่ชุมชน โดย กรมการพัฒนาชุมชน