พช.พาฟิน ชิมอาหารถิ่นรสไทยแท้ ตอนที่ 3 ที่นี่แปดริ้ว...แวะชิวฮอลลีวูดบ้านนา ชิมแกงส้มปลาช่อนแปดริ้ว

พช.พาฟิน ชิมอาหารถิ่นรสไทยแท้ ตอนที่ 3 ที่นี่แปดริ้ว...แวะชิวฮอลลีวูดบ้านนา ชิมแกงส้มปลาช่อนแปดริ้ว

เขียนเมื่อ: 17 พ.ค. 2562


วิดีทัศน์ที่น่าสนใจ

"บ้านบ่อน้ำร้อน" นวัตวิถีปลายด้ามขวานสุดตระการตา | พช. เที่ยวพอดี เสน่ห์สร้างสุข | EP.1
สปอตวิทยุ : กระจายความสุขสู่ชุมชน โดย กรมการพัฒนาชุมชน
สรุปผลการดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ รอบ ๑ ปี
บ้านกุดหมากไฟ ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว "OTOP Village ไปแล้วจะรัก" [English Version]
สัมภาษณ์พิเศษ "อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน" ตอน สัมมาชีพชุมชน
สปอตวิทยุ : สืบสานทุนท้องถิ่น โดย กรมการพัฒนาชุมชน
พช.พาฟิน ชิมอาหารถิ่นรสไทยแท้ ตอนที่ 3 ที่นี่แปดริ้ว...แวะชิวฮอลลีวูดบ้านนา ชิมแกงส้มปลาช่อนแปดริ้ว
พช. เที่ยวพอดี เสน่ห์สร้างสุข ตอนที่ 3 "หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี" จ.สมุทรสาคร
สปอตวิทยุ : สืบสานทุนท้องถิ่น โดย กรมการพัฒนาชุมชน
บ้านชีทวน ต.ชีทวน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี #กรมการพัฒนาชุมชน #OTOPนวัตวิถี #ไทยนิยมยั่งยืน #นวัตวิถี
บ้านบุ่งสิบสี่ ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ #กรมการพัฒนาชุมชน #OTOP #ไทยนิยมยั่งยืน
ร่วมสุข ร่วมวิถี ร่วมสมัย กับเรื่องราวแบบไทยๆ ที่น่าประทับใจทุกชุมชน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
บ้านดงบัง ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น #กรมการพัฒนาชุมชน #OTOP #ไทยนิยมยั่งยืน
มท.1 แสดงความชื่นชมสมาชิกอาสาพัฒนาชุมชนและผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน
“วิถีวัฒนธรรมไทย กลิ่นอายอารยธรรมเขมร” บ้านกู่กาสิงห์ ต.เกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านวังสมบูรณ์ อ วังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
สัญญาต้องเป็นสัญญา EP.1
ขอเชิญเที่ยวงาน OTOP CITY 2019
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัด กาญจนบุรี