สปอตวิทยุ : แอ่งใหญ่.....แอ่งเล็ก โดย กรมการพัฒนาชุมชน โดย กรมการพัฒนาชุมชน

สปอตวิทยุ : แอ่งใหญ่.....แอ่งเล็ก โดย กรมการพัฒนาชุมชน โดย กรมการพัฒนาชุมชน

เขียนเมื่อ: 29 พ.ค. 2562


วิดีทัศน์ที่น่าสนใจ

“วิถีวัฒนธรรมไทย กลิ่นอายอารยธรรมเขมร” บ้านกู่กาสิงห์ ต.เกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ร่วมพัฒนาประเทศไทย ร่วมให้ข้อมูลจปฐ.ที่เป็นจริง(เพลง "โห่รับ จปฐ 2562")
พช. เที่ยวพอดี เสน่ห์สร้างสุข ตอนที่ 2 "บ้านพุน้ำร้อน" จ.สุพรรณบุรี
สปอตวิทยุ : แอ่งใหญ่.....แอ่งเล็ก โดย กรมการพัฒนาชุมชน
บ้านดงบัง ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น #กรมการพัฒนาชุมชน #OTOP #ไทยนิยมยั่งยืน
“พช. กับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ”
สัญญาต้องเป็นสัญญา EP.1
สปอตวิทยุ : อาหารถิ่นรสไทยแท้ โดย กรมการพัฒนาชุมชน
บ้านไทยสามัคคี ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา #กรมการพัฒนาชุมชน #ไทยนิยมยั่งยืน
พช.พาฟิน ชิมอาหารถิ่นรสไทยแท้ ตอนที่ 1 วิถีชีวิตริมผั่งน้ำสิงห์บุรี ชิมอาหารถิ่นรสไทยแท้
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านวังสมบูรณ์ อ วังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
สปอตวิทยุ : กระจายความสุขสู่ชุมชน โดย กรมการพัฒนาชุมชน
หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว "OTOP Village ไปแล้วจะรัก"
ไทยยังยื่น OTOP นวัตวิถี “ย้อนอดีต 3 วัฒนธรรม ดินแดนเมืองท่าเหนือ
สารคดี ชุด "เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า" ตอน "พัฒนา..เพื่อความยั่งยืนของชุมชนตามแนวทางประชารัฐ"
สปอตวิทยุ : แอ่งใหญ่.....แอ่งเล็ก โดย กรมการพัฒนาชุมชน โดย กรมการพัฒนาชุมชน
สปอต ปปช ชุด แซงคิว Subthai
พช. เที่ยวพอดี เสน่ห์สร้างสุข ตอนที่ 3 "หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี" จ.สมุทรสาคร
สปอตวิทยุ : สืบสานทุนท้องถิ่น โดย กรมการพัฒนาชุมชน
หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว "OTOP Village ไปแล้วจะรัก" [English Version]