สปอตวิทยุ : สืบสานทุนท้องถิ่น โดย กรมการพัฒนาชุมชน

สปอตวิทยุ : สืบสานทุนท้องถิ่น โดย กรมการพัฒนาชุมชน

เขียนเมื่อ: 29 พ.ค. 2562


วิดีทัศน์ที่น่าสนใจ

สัญญาต้องเป็นสัญญา EP.1
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านวังสมบูรณ์ อ วังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
สปอตวิทยุ : กระจายความสุขสู่ชุมชน โดย กรมการพัฒนาชุมชน
บ้านไทยสามัคคี ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา #กรมการพัฒนาชุมชน #ไทยนิยมยั่งยืน
ร่วมสุข ร่วมวิถี ร่วมสมัย กับเรื่องราวแบบไทยๆ ที่น่าประทับใจทุกชุมชน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว "OTOP Village ไปแล้วจะรัก"
บ้านคอกวัว ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง #กรมการพัฒนาชุมชน #OTOPนวัตวิถี #ไทยนิยมยั่งยืน #นวัตวิถี
พช. เที่ยวพอดี เสน่ห์สร้างสุข ตอนที่ 2 "บ้านพุน้ำร้อน" จ.สุพรรณบุรี
สปอตวิทยุ : สืบสานทุนท้องถิ่น โดย กรมการพัฒนาชุมชน
พช.พาฟิน ชิมอาหารถิ่นรสไทยแท้ ตอนที่ 3 ที่นี่แปดริ้ว...แวะชิวฮอลลีวูดบ้านนา ชิมแกงส้มปลาช่อนแปดริ้ว
สรุปผลการดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ รอบ ๑ ปี
บ้านบุ่งสิบสี่ ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ #กรมการพัฒนาชุมชน #OTOP #ไทยนิยมยั่งยืน
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัด กาญจนบุรี
มท.1 แสดงความชื่นชมสมาชิกอาสาพัฒนาชุมชนและผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน
สารคดีชุด "เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า" ตอน "สามัคคี..คือพลัง"
บ้านกุดหมากไฟ ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
พช.พาฟิน ชิมอาหารถิ่นรสไทยแท้ ตอนที่ 1 วิถีชีวิตริมผั่งน้ำสิงห์บุรี ชิมอาหารถิ่นรสไทยแท้
บ้านชีทวน ต.ชีทวน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี #กรมการพัฒนาชุมชน #OTOPนวัตวิถี #ไทยนิยมยั่งยืน #นวัตวิถี
เมื่อ “เจเน็ต เขียว” ถูกหน่วย จปฐ. ไล่ล่า
พช. เที่ยวพอดี เสน่ห์สร้างสุข ตอนที่ 3 "หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี" จ.สมุทรสาคร