สปอตวิทยุ : เศรษฐกิจพอเพียง คือ ความมั่นคงของแผ่นดิน โดย กรมการพัฒนาชุมชน

สปอตวิทยุ : เศรษฐกิจพอเพียง คือ ความมั่นคงของแผ่นดิน โดย กรมการพัฒนาชุมชน

เขียนเมื่อ: 29 พ.ค. 2562


วิดีทัศน์ที่น่าสนใจ

"บ้านบ่อน้ำร้อน" นวัตวิถีปลายด้ามขวานสุดตระการตา | พช. เที่ยวพอดี เสน่ห์สร้างสุข | EP.1
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัด กาญจนบุรี
หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว "OTOP Village ไปแล้วจะรัก" [English Version]
สัญญาต้องเป็นสัญญา EP.2
“พช. กับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ”
สปอตวิทยุ : แอ่งใหญ่.....แอ่งเล็ก โดย กรมการพัฒนาชุมชน โดย กรมการพัฒนาชุมชน
สปอตวิทยุ : OTOP ก้าวหน้าไม่หยุดยั้ง โดย กรมการพัฒนาชุมชน
สรุปผลการดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ รอบ ๑ ปี
พช.พาฟิน ชิมอาหารถิ่นรสไทยแท้ ตอนที่ 2 เที่ยวอ่างทอง ลิ้มลองขนมดอกลำเจียก
พช. เที่ยวพอดี เสน่ห์สร้างสุข ตอนที่ 2 "บ้านพุน้ำร้อน" จ.สุพรรณบุรี
บ้านกุดหมากไฟ ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
สปอตวิทยุ : เศรษฐกิจพอเพียง คือ ความมั่นคงของแผ่นดิน โดย กรมการพัฒนาชุมชน
สัมภาษณ์พิเศษ "อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน" ตอน สัมมาชีพชุมชน
บ้านไทยสามัคคี ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา #กรมการพัฒนาชุมชน #ไทยนิยมยั่งยืน
ร่วมสุข ร่วมวิถี ร่วมสมัย กับเรื่องราวแบบไทยๆ ที่น่าประทับใจทุกชุมชน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
บ้านชีทวน ต.ชีทวน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี #กรมการพัฒนาชุมชน #OTOPนวัตวิถี #ไทยนิยมยั่งยืน #นวัตวิถี
อพช. ย้ำ ปี 2562 เน้นพัฒนาชุมชนให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านวังสมบูรณ์ อ วังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
สปอตวิทยุ : OTOP ก้าวหน้าไม่หยุดยั้ง โดย กรมการพัฒนาชุมชน
บ้านเซินเหนือ ตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น #กรมการพัฒนาชุมชน #OTOP #ไทยนิยมยั่งยืน