สปอตวิทยุ : อาหารถิ่นรสไทยแท้ โดย กรมการพัฒนาชุมชน

สปอตวิทยุ : อาหารถิ่นรสไทยแท้ โดย กรมการพัฒนาชุมชน

เขียนเมื่อ: 29 พ.ค. 2562


วิดีทัศน์ที่น่าสนใจ

สัมภาษณ์พิเศษ "อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน" ตอน สัมมาชีพชุมชน
สปอตวิทยุ : กระจายความสุขสู่ชุมชน โดย กรมการพัฒนาชุมชน
พช.พาฟิน ชิมอาหารถิ่นรสไทยแท้ ตอนที่ 1 วิถีชีวิตริมผั่งน้ำสิงห์บุรี ชิมอาหารถิ่นรสไทยแท้
ขอเชิญเที่ยวงาน OTOP CITY 2019
สปอตวิทยุ : กระจายความสุขสู่ชุมชน โดย กรมการพัฒนาชุมชน
สปอตวิทยุ : สืบสานทุนท้องถิ่น โดย กรมการพัฒนาชุมชน
สปอตวิทยุ : กระจายความสุขสู่ชุมชน โดย กรมการพัฒนาชุมชน
มท.1 แสดงความชื่นชมสมาชิกอาสาพัฒนาชุมชนและผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน
สัญญาต้องเป็นสัญญา EP.1
ร่วมสุข ร่วมวิถี ร่วมสมัย กับเรื่องราวแบบไทยๆ ที่น่าประทับใจทุกชุมชน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
บ้านกุดหมากไฟ ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
สปอตวิทยุ : แอ่งใหญ่.....แอ่งเล็ก โดย กรมการพัฒนาชุมชน
บ้านดงบัง ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น #กรมการพัฒนาชุมชน #OTOP #ไทยนิยมยั่งยืน
“พช. กับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ”
สัญญาต้องเป็นสัญญา EP.2
พช.พาฟิน ชิมอาหารถิ่นรสไทยแท้ ตอนที่ 2 เที่ยวอ่างทอง ลิ้มลองขนมดอกลำเจียก
สรุปผลการดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ รอบ ๑ ปี
สปอตวิทยุ : เศรษฐกิจพอเพียง คือ ความมั่นคงของแผ่นดิน โดย กรมการพัฒนาชุมชน
อพช. ย้ำ ปี 2562 เน้นพัฒนาชุมชนให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว "OTOP Village ไปแล้วจะรัก" [English Version]