ขอเชิญเที่ยวงาน OTOP CITY 2019

ขอเชิญเที่ยวงาน OTOP CITY 2019

เขียนเมื่อ: 12 ธ.ค. 2562


วิดีทัศน์ที่น่าสนใจ

สรุปผลการดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ รอบ ๑ ปี
สัญญาต้องเป็นสัญญา EP.2
อพช. ย้ำ ปี 2562 เน้นพัฒนาชุมชนให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
สปอตวิทยุ : เศรษฐกิจพอเพียง คือ ความมั่นคงของแผ่นดิน โดย กรมการพัฒนาชุมชน
พช.พาฟิน ชิมอาหารถิ่นรสไทยแท้ ตอนที่ 1 วิถีชีวิตริมผั่งน้ำสิงห์บุรี ชิมอาหารถิ่นรสไทยแท้
เกมโกง สังเวียนทุจริต EN Ver
สปอตวิทยุ : แอ่งใหญ่.....แอ่งเล็ก โดย กรมการพัฒนาชุมชน
บ้านไทยสามัคคี ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา #กรมการพัฒนาชุมชน #ไทยนิยมยั่งยืน
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านวังสมบูรณ์ อ วังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว "OTOP Village ไปแล้วจะรัก" [English Version]
วีทีอาร์แนะนำกรมการพัฒนาชุมชน ภาษาอังกฤษ
สปอตวิทยุ : กระจายความสุขสู่ชุมชน โดย กรมการพัฒนาชุมชน
เมื่อ “เจเน็ต เขียว” ถูกหน่วย จปฐ. ไล่ล่า
ไทยยังยื่น OTOP นวัตวิถี “ย้อนอดีต 3 วัฒนธรรม ดินแดนเมืองท่าเหนือ
สปอตวิทยุ : สืบสานทุนท้องถิ่น โดย กรมการพัฒนาชุมชน
สัมภาษณ์พิเศษ "อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน" ตอน สัมมาชีพชุมชน
สปอตวิทยุ : ยุทธศาสตร์แห่งความสุขของประชาชน โดย กรมการพัฒนาชุมชน
สปอตวิทยุ : OTOP ก้าวหน้าไม่หยุดยั้ง โดย กรมการพัฒนาชุมชน
พช.พาฟิน ชิมอาหารถิ่นรสไทยแท้ ตอนที่ 2 เที่ยวอ่างทอง ลิ้มลองขนมดอกลำเจียก
บ้านคอกวัว ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง #กรมการพัฒนาชุมชน #OTOPนวัตวิถี #ไทยนิยมยั่งยืน #นวัตวิถี